ماه ناز

رد پای رویاهای شبانه

فیلم Ronin

Did you kill anybody?ویــنـســت(ژان رنـــو): تــا حــالـا کـســیُ کــشـتــی؟ I heart somebody's feelings once!ســم(رابــرت دنــیــرو): نــه، فـقـط یـه بــار قــلــبِ یـــکــیُ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 59 بازدید

عادت

دارم عادت می کنم به نخواستنِ خواسته هایم  به گمانم این آغازِ  بی تفاوتیست و من چه می ترسیدم از چنین روزی ! عادل دانتیسم
/ 0 نظر / 62 بازدید
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
17 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
9 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
10 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
15 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
22 پست
دی 90
16 پست
آذر 90
22 پست
آبان 90
23 پست
مهر 90
32 پست
شهریور 90
31 پست
مرداد 90
36 پست
تیر 90
21 پست