این روزها...

امروز صبح رفتم دوییدم.... حدود 3.2 کیلومتر... تا حالا این مسیر رو نرفته بودمف مسیر خوبی بود ولی آفتاب تند بود.

یه معجون کنار دستمه... یه کم دارم به کارای اداریم می رسم ...

برای یکی از بچه ها لینک اقدام برای "فودی" فرستادم. جواب داد: سلام ایول مرسی... تو خیلی مهربونی :) خیلی وقت بود این حرفو کلاَ نشنیده بوودم. حس قدیمی و خوبی برام تکرار شد!

چقدر این روزا برام یه جوریه... نمی دونم شاید چون دمه عیده و من اینجام.... شاید... نمی دونم...

× وقتی از دوییدن برگشتم "س" گفت: وایبرت چند بار زنگ خورد.. با ذوق برداشتم دیدم....7 تا میس کال... همش مامان بود...

 

 

/ 2 نظر / 54 بازدید
بی نام

تو خیلی مهربونی..........

بی نام

تو خیلی مهربونی..........