یه عالمه حرف

یه وقتایی هست که یه دنیا حرف تو دلته..

هی به خودت می گی: بگم....نگم....بگم...نگم....

اگه بگم شاید ....

هزار جور فکر می کنی با خودت که اگه بگی چی می شه اگه نگی چی می شه....

یه دنیا حرف که دوست داری به طرف مقابلت بزنی....اما....

اما نمی شه...نمی تونی حتی یه کلمه هم حرف بزنی...

حتی نمی خوای باهاش چشم تو چشم شی که از تو نگاهت حرفت رو بخونه....

نگاهتو ازش می دزدی تا نفهمه چیزی....

آخرش هم نمی گی...

فقط سکــــــــــــوت....یه سکوت با معنی.... 

 

/ 16 نظر / 75 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ویکا

پیشاپیش تولدت مبارک [هورا][هورا][هورا][هورا]

hengame

یه چیزایی گفتم..اما متوجه نشد مخاطب خودشه..همش ترقیبم میکرد بگم به طرف..میگفت باید از خداش باشه میگفت نگی بعدا تو دلت میمونه و خودتو سرزنش میکنی..میگفت باید به چیزی که میخوای برسی... . گیجم..گیج گیج

نیلوفر

چطوزی؟

مریم

و هـَمین روزمــرگــے هاسـت .. حاشیــه ســازِ لبخنـــدهــامان تـو امـــــا ٬ از آنِ هر لــحظـه مـی شوی قــلم میـــزنــے .. تــراژِدی هایِ تَــمـــام روزگــارم را !

فرهــــــــاد

درسته ک ی روزی فراموش میکنی و یه روز دیگه فراموش میشی ولی اینو بدون فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فراموش نمیکنند همیشه ب یادتم ...

ماه آبی

سکووووووووووووووووووووووووووووت رو دوست دارم چون پر از فریادِ

ساینا

یه عالمه حرف تموم نشدنی....

حمید

سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

حمید

گوش کن واقعا نمیشنوی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صدای سکوتم گوش جهان رو کر کرده بلند تر از سکوت صدایی را سراغ ندارم

سامان

ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺮﻓﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﻲ ﺷﻪ ﮔﻔﺖ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺭﺩ !! ﻭﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺮﻓﺎﺭﻭ،ﻧﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﮔﻔﺖ،ﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻪ ﺧﻮﺭﺩ ! ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ ﺳﺮﺩﻝ! ﻣﻴﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ! ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻐﺾ ! ... ﻣﻴﺸﻪ ﺳﻜﻮﺕ! ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻭﻗﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻭﻧﻲ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ !........