پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

نوشته بود: باشی..هستم....  نباشی... هستن! تا این دیدم ترکیدم از خنده... زیرش یه کامنت خنده دار تر گذاشتم... دوباره ج داد... حالا هی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 159 بازدید

ﭘﺪﺭ

ﻫﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺴﺴﺲ!!!!!!ﯾﻮﺍﺵ ﺗﺮﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ !!!!!!!!!!!ﺷﺎﯾﺪﮐﺴﯽ ﭘﺪﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ … ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯾﻨﻘﺪﺭﺍﯾﻦ ﻃﻼﯼ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﻧﮑﺸﯿﺪ ...ﻗﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ ..ﺍﺯﮐﻨﺎﺭﺵ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 91 بازدید