پست های ارسال شده در آبان سال 1393

عادت

دارم عادت می کنم به نخواستنِ خواسته هایم  به گمانم این آغازِ  بی تفاوتیست و من چه می ترسیدم از چنین روزی ! عادل دانتیسم
/ 0 نظر / 62 بازدید