پست های ارسال شده در آدر سال 1390

هیس..

  هیس.... آروم باش...گوش بده.... آره همین نزدیکی هاست.... هیس... صدای نفس هات رو می شنوی؟ صدای رویاهات رو چی؟ صدای آب؟ صدای بودن.... صدای لبخندهات.... میگی لبحند که صدا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 134 بازدید

ما...

هیاهوی بچگی... بالا و پریدن های ما.... وقتی می خواستیم بپریم بالا انگار بال داشتیم.... دستامونو به هم می دادیم.... 1....2.....3...حالا... یکی نمی دونست...فکر میکرد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 47 بازدید