پست های ارسال شده در آبان سال 1390

هیس...

الان .... تو همین لحظه فقط دوست دارم تنها باشم... هیییییییییس... کسی چیزی نگه... فقط می خوام تنهای باشم.... باز حرفهای همیشگی.... چی شده؟ واسه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 53 بازدید

شهر....

می شینم یه گوشه.... نگاه می کنم...نه حرفی می زنم نه چیزی می گم... فقط نگاه می کنم... به آدمها...ماشین ها...درختها...خیابون... اینجا... اینجایی که من ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 49 بازدید

یواشکی...

یواشکی...   یواشکی می خندیم... یواشکی می نویسیم... یواشکی عاشق می شیم... یواشکی شیطونی می کنیم... یواشکی چشمک می زنیم.... یواشکی گریه می کنیم.... یواشکی.... اینا یواشکی های آدماست... بعضی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 56 بازدید

قول....

ما همون آدمای دیروز.... همون آدمهای فردا.... گذشته...حال... آینده.... من و تو...ما....اونا.... همه و همه یه قولایی دادیم به هم.... یه قولایی دادیم به خودمون.... چی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 56 بازدید