پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

بلا تکلیف

من از اول اشتباهی بودم ... یه احساس... نه چند تا احساس...نمی دونم کدومه... عادت...تکرار...حقیقت....دوستی....محبت....علاقه....کلافه...ترس... چه زهنم در هم برهمی دارم.... تو این دو ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 52 بازدید

دعا

نمیدانم چــــــــــــــــــــــــــرا ؟؟؟؟؟شاید به رسم عادت پروانگی، باز برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت ..دعـــــــــــــــــــــــــــــــا کردم !!        
/ 6 نظر / 45 بازدید