پاریس و آخن

بلیط برگشتم از پاریسه.

هی میگم برم آخن آنِت رو ببینم یا به آنت بگم بیاد پاریس هم رو ببینیم؟  از اون طرف نگار هم پاریسه! هوم؟! 

آخن رو دوست دارم برای یه روز ببینم اما خب از اون طرف  ۲-۳ روز برای پاریس کمه... نیست؟


/ 1 نظر / 75 بازدید
مجید

سلام خب یکی دوتا عکس میگرفتی از در و دیوار پاریس میزاشتی ما شهرسازها کیف کنیم [وحشتناک]