دیدار

فقط 10 روز دیگه مونده برای دیدار ...

فکر کنم حس خیلی خوبی باشه بعد از چند وقت....

نه وعده ای،نه وعیدی....فقط عمل به یه حرف... همین خیلی خوبه.... خیلی مثبته....

/ 1 نظر / 42 بازدید
ندا

سلام یاس آبی اره حس خیلی خوبیه خیلی ولی من تنهام اونم خیلی وقته خیلی دوست دارم دوباره همچین حسایرو داشته باشم ولی نمیشه احساس مرده رنگای دنیا دیگه برام معنا نداره