دیدار

فقط 10 روز دیگه مونده برای دیدار ...

فکر کنم حس خیلی خوبی باشه بعد از چند وقت....

نه وعده ای،نه وعیدی....فقط عمل به یه حرف... همین خیلی خوبه.... خیلی مثبته....

/ 1 نظر / 189 بازدید
ندا

سلام یاس آبی اره حس خیلی خوبیه خیلی ولی من تنهام اونم خیلی وقته خیلی دوست دارم دوباره همچین حسایرو داشته باشم ولی نمیشه احساس مرده رنگای دنیا دیگه برام معنا نداره