جمله

بهم گفت: دختر شجاعی هستی که تونستی دل بکنی  خیلی چیزا رو به جون بخری و بری....

تو یه جمله بهش گفتم: خیلی خرم!

ولی هزار تا جمله از تو ذهنم گذشت تا این جمله ی کوتاه به ذهنم رسید.

× من با زندگیم چیکار کردم؟ چی از جون این زندگی می خوام مگه؟

 


 

/ 1 نظر / 63 بازدید
محمدرضا

:(